Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 1/10 - w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 1/2010

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 im. J.Tuwima

w Lubaniu z dnia 25 marca 2010 r

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

 

 

 

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r nr157 poz. 1240); art.14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r nr157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 2009 r nr 15, poz. 84).

 

 

Zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. J.Tuwima w Lubaniu, zwanym dalej przedszkolem, kontroli zarządczej.

 

 

 

§ 2

 

 

  1. Kontrola zarządcza w przedszkolu funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora przedszkola, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych przedszkola w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
  3. Celem kontroli zarządczej w przedszkolu jest zapewnienie:

a)      zgodności działalności wszystkich podmiotów przedszkola z przepisami prawa oraz wewnątrz przedszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,

b)      skuteczności działania,

c)      wiarygodności sprawozdań,

d)      ochrony zasobów przedszkolnych,

e)      przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f)        efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

g)      skuteczności zarządzania ryzykiem,

h)      stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,

i)        bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,

j)        szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

 

§ 3

 

 

  1. Kontrolę zarządczą w przedszkolu realizują następujące działania:

a)      opracowanie i wdrożenie wewnątrz przedszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,

b)      opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,

c)      prowadzenie instruktażu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej,

d)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

e)      prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy przedszkola,

f)        prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,

g)      monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

h)      składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 

  1. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej w przedszkolu obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej.

 

 

 

§ 4

 

 

Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubaniu, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 

 

§ 5

 

 

 

  1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubaniu, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.
  2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku szkolnego kalendarzowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.,

 

 

 

 

DYREKTOR

mgr Wioletta Żółtańska

 

 

 

Załączniki do zarządzenia:

1.      Standardy kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubaniu – załącznik 1

2.      Polityka Zarządzania Ryzykiem w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubaniu – załącznik 2

3.      Instrukcja dokonywania samooceny – załącznik 3

 

 

Metadane

Źródło informacji:Izabela Kmieć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Kmieć
Data wprowadzenia:2011-01-27 11:23:32
Opublikował:Izabela Kmieć
Data publikacji:2011-01-27 11:24:08
Ostatnia zmiana:2013-07-24 08:01:43
Ilość wyświetleń:5634
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
ul. Mieszka II 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij