Zamknij okno Drukuj dokument

Zakres zadań i zasady współpracy organów przedszkola      ZAKRES  ZADAŃ  I  ZASADY  WSPÓŁPRACY  ORGANÓW
           PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 5  W  LUBANIU

Lp.

Sprawa

Dyrektor

Rada
Pedagogiczna

Rada
Rodziców

1. Statut Przedszkola Przygotowanie
projektu i zmian
(art. 42, ust 1)
2. Plan finansowy Przedszkola
(budżet)
Dysponowanie
(art. 39, ust 1, pkt 5)
Opiniowanie projektu
(art. 41, ust.2, pkt 2)
3. Plan finansowy
środków specjalnych
Zatwierdzanie
(art. 79, ust 3)
4. Plan pracy Przedszkola Nadzór nad
realizacją
(art. 39, ust 1)
Zatwierdzanie
Art. 41, ust 1, pkt 1)
5. Organizacja pracy
Przedszkola
Decydowanie
(art.39, ust. 1)
Opiniowanie
(art. 41, ust. 2, pkt 1) 
Występowanie
do RP i dyr. P-la
z wnioskami
dotyczącymi
wszystkich spraw
Przedszkola
(art.54, ust. 1)
6. Przydział godzin i czynności
dodatkowych nauczycieli
Decydowanie
(art. 39, ust. 1)
Opiniowanie
(art. 41, ust. 2, pkt 2
7. Doskonalenie nauczycieli Ustalenie
organizacji
(art. 41, ust. 1, pkt 4)
8. Innowacje i eksperymenty
pedagogiczne
Uchwalanie
(art. 41, ust. 1, pkt 3)
9. Odznaczenia, nagrody i
wyróżnienia dla nauczycieli
i pozostałych pracowników
Wnioskowanie
(art. 39, ust. 3, pkt 3)
Opiniowanie
(art. 39, ust. 3 pkt 3.
 art. 41, ust. 2, pkt 3)
Wnioskowanie
10. Przyznawanie nagród
Dyrektora oraz wymierzanie
kar porządkowych
Decydowanie
(art. 39, ust. 3, pkt 2)
11. Skreślenie z listy
wychowanków
Decydowanie
(art. 39, ust.2)
Uchwalanie
(art. 39, ust. 2,
 art. 41, ust. 1 , pkt 5)
12. Skład komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora
Przedszkola
Typowanie
przedstawiciela
Typowanie
przedstawiciela
13. Odwołanie nauczyciela ze
stanowiska kierowniczego
Wnioskowanie
(art. 42, ust.2)
14. Powoływanie nauczyciela na
stanowisko wicedyrektora
Decydowanie
(art. 37, ust. 1)
Opiniowanie
(art. 37, ust. 1)

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2007-02-22 11:00:08
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2007-02-22 11:01:54
Ostatnia zmiana:2007-02-22 11:01:54
Ilość wyświetleń:2604